Growingdale's redenen van bestaan

De groei van mensen, projecten, merken en organisaties stimuleren door de biotische wetten toe te passen die het groeiproces beheersen.

 

De waarde van mensen, projecten, merken en organisaties verhogen door hun inwisselbaarheid te verlagen.
 

De relatie tussen stakeholders en merken, projecten, mensen en organisaties herstellen door deze op symbiotische manier te voeden.

 

De beslissingskracht van mensen laten toenemen door hen in staat te stellen duurzame en relevante keuzes te maken die zinvolle resultaten opleveren.

Merken cultiveren

op biotische wijze

Waar we geen 

compromissen

op maken

We houden ons altijd aan de biotische wetten van groei

Waarom? Om groei op een natuurlijke en duurzame manier te stimuleren.

 

We geven egocentrisme geen ruimte

Waarom? Om de weg vrij te maken voor het maken van de juiste keuzes en het zoeken naar effectieve oplossingen.

 

We houden onze aanpak altijd zo eenvoudig mogelijk

Waarom? Zo kunnen mensen het begrijpen en omarmen.

We streven altijd naar eenheid tussen fysiologische, psychologische en maatschappelijke belangen

Waarom? Om kennis om te zetten in de juiste keuzes op basis van onderscheidingsvermogen.

 

We zeggen altijd waar het op staat zonder veroordelend te zijn

Waarom? Op die manier kunnen mensen worden bevrijd van wat hun groei belemmert.

 

We stimuleren altijd symbiotische relaties

Waarom? Zo voelen stakeholders zich gewaardeerd en wordt voorkomen dat zij worden uitgebuit.

 

We staan altijd pragmatisch tegenover oplossingen

Waarom? Zodat oplossingen haalbaar en uitvoerbaar zijn.

We behouden altijd onze onafhankelijkheid

Waarom? Zo kunnen we in vrijheid kiezen voor wat bijdraagt tot datgene waar we voor staan.

 

Redenen om met

ons in zee te gaan

 • U zult onze aanpak logisch vinden .

 • U zult begrijpen waar we het over hebben.

 • Uw resultaat is ons uitgangspunt.

 • U heeft volledige controle over de goedgekeurde processen.

 • Elk advies dat we geven is verifieerbaar.

 • Onze aanpak is niet gebaseerd op een model, maar op universele wetten.

 • We dagen elke claim die u doet uit, zodat u uw beloften kunt nakomen.

Klanten voor wie we

niet werken

 • Klanten die de waarheid verbergen.

 • Klanten wiens belangen conflicteren met de belangen van hun klanten.

 • Klanten die willens en wetens mensen, dieren of de planeet schaden of exploiteren.

 • Klanten die de waardigheid van mensen negeren.

 • Klanten voor wie we het gewenste resultaat niet kunnen beïnvloeden.

 • Klanten bij wie de voorwaarden voor groei of de gewenste uitkomst ontbreken.

 • Klanten wiens houding, beleid of bedrijf botsen met onze waarden en overtuigingen.