Groei is een proces alvorens het een resultaat is

Groei in een notedop

DE GROEIPRINCIPES

Groei is een proces - een biotisch proces. Biotisch betekent 'levend'. Met andere woorden, als iets biotisch is, groeit het. Als het niet biotisch is, zal het niet omdat het niet leeft. Groei houdt zich aan de natuurwetten. Het naleven van de wetten van groei zal leiden tot vruchtbaarheid. In het tegenovergestelde geval zal de uitkomst puur toevallig zijn.

 

Groei kunnen we niet bedenken. Het is er sinds het begin der tijden. Het enige wat we kunnen doen is de processen begrijpen die groei stimuleren en de wetten van groei gehoorzamen. Deze wetten zijn:

 

 

 • Alles groeit volgens zijn eigen aard (wat je zaait, is wat je oogst)

  • De kwaliteit van het DNA bepaalt de kwaliteit van wat je gaat groeien

 • Wat je voedt, groeit

  • De kwaliteit van de voeding beïnvloedt de kwaliteit van de groei

 • Het milieu heeft invloed op de groei

  • De kwaliteit van de omgeving heeft invloed op de groei

 

Hoe meer een groeiproces resoneert met de natuurwetten, hoe productiever het zal zijn - exponentieel. Als we tegen deze wetten ingaan, zal het resultaat mager zijn.

DE RELEVANTIE VAN BIOTISCHE GROEI

Mensen kunnen vragen of de biotische wetten van groei van toepassing zijn op een bedrijf, merk, organisatie of project. Nou, er is geen bedrijf, merk, organisatie of project zonder mensen.

 

Welke groei u ook voor ogen heeft, het zal gebeuren dankzij de relatie tussen uw bedrijf, organisatiemerk of project en uw stakeholders. Elke relatie is biotisch en als deze niet wordt gekoesterd, gaat deze dood. Wat ooit sterft, moet levend zijn geweest, dus biotisch.

WAT IS DAT EIGENLIJK, EEN PROCES?

We zeiden eerder al dat groei een proces is. Zonder proces is er geen controle over groei. Houd er rekening mee dat een proces geen ruimte laat voor meningen.

 

Vier voorwaarden hebben invloed op het succes van een proces:

 

 • de juiste middelen/inhoud

 • de juiste volgorde 

 • de juiste verhouding

 • de juiste hoeveelheid tijd

 

Verander een van deze en uw resultaat zal totaal anders zijn. Vraag het een chef van een restaurant. Hij zal kunnen bevestigen hoe het volgen van het recept naar de letter zal leiden tot het gewenste resultaat. Als je het proces eenmaal onder de knie hebt, kun je ermee beginnen spelen. Zonder het proces echter te beheersen, is elke vorm van improvisatie gedoemd te mislukken. 


Hetzelfde geldt voor bedrijfsgroei. Als je het groeiproces niet beheerst en niet weet wat de wetten van groei zijn, ben je als iemand die een raket wil bouwen, maar toch niets weet over de wet van de zwaartekracht. 

 

Daarom is een 'wetenschappelijke' benadering van groei cruciaal. Eerst begrijp je de principes die een bepaald gedrag sturen en daarna kun je ermee te werken.